Hradiště

 • 2.3 Hradiště

  Hradiště (6. až počátek 4. století př. n. l.)

 • Hradiště Hrádek u Libochovan

  Hradiště Hrádek u Libochovan

  Hrádecké hradiště se nachází na strategické poloze nad východním břehem Labe v České bráně je znám archeologické obci již po dvě století. V odborné literatuře je poměrně často uváděn jako velmi významná lokalita.

 • Minice - Hradiště doplňky

  Minice - Hradiště doplňky

  Poznatky z výzkumu M. Slabiny

 • Otaslavice - Hradiště Kopaniny

  Na katastru obce Otaslavice se nachází Hradiště Obrova noha a Hradiště Kopaniny.

 • Sedlo u Albrechtic, hradiště

  Hradiště Sedlo je umístěno na vrcholové partii hory Sedlo (902 m n. m.) a bylo postaveno v pozdní době halštat,ské. Lokace: Obec Albrechtice | Okres Klatovy | Plzeňský kraj, | Region Šumava | Expozice: Hradiště Datování: halštat, | Keltové,| Slované | Raný středověk

 • Svržno - hradiště

  Svržno - hradiště

  Hradiště Svržno se nachází na katastru obce Hostouň (okr. Domažlice, Plzeňský kraj). Hradiště vzniklo na sklonku doby bronzové a vyhořelo po roce 500 př. n. l.

 • Týnec nad Labem - hradiště

  Hradiště leží na návrší Kolo v nadmořské výšce 225 m. n. m., má 25 metrů vysoký skalnatý sráz nad břehem Labe. Opevněná plocha má oválný tvar o délce 700 metrů a rozloze 9 ha. Areál hradiště byl zcela znehodnocen dlouhodobou zemědělskou činností.

 • Znojmo - Hradiště sv. Hypolita u Znojma (též Znojmo, Hradiště)

  Eneolitické výšinné sídliště, hradiště z mladší, střední i starší doby bronzové a z raného středověku Expozice: hradiště Lokalizace: Obec: Znojmo, Hradiště | Okres Znojmo | Jihomoravsklý kraj, Datování: Eneolit | Doba bronzová | Doba římská, Germáni | Slované | Raný středověk | Vrcholný středověk