kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Obdělávání polí má pro náš život důležitou úlohu - abychom měli co jíst, musíme se o tyto pole starat. Věřte mi, že tyto práce jsou velmi těžké!

Pro jeho rychlejší obdělávání používáme okované dřevěné rádlo, které je taženo dobytčaty. Hádejte, jak je rádlo připojeno k dobytku? Nejsnadnější způsob je za rohy, tzv. nárožním jhem. Radlici již používáme se železným kováním a také náš vynález – krojidlo, kterým se drn nejprve nařízne.Tím se tato práce trochu usnadňuje. Na drobnější obdělávání pole používáme vám známý nástroj - motyku. Pole bohužel vydrží plodit asi jen čtyři roky a pak ho musíme nechat několik let odpočívat, proto jsou zde také pastviny pro dobytek. Obilí sklízíme pomocí kos nebo srpů. Potom děláme balíky a postupně je mlátíme. K uchování obilí pro příští rok používáme buď zásobnice, tzn. velké nádoby nebo díry zahloubené v zemi a také nadzemní domy - sýpky, protože když obilí zvlhne, je nenávratně pryč.

Fotogalerie: {phocagallery view=category|categoryid=146|limitstart=0|limitcount=100}

Travopolní hospodářský systém
Orná půda/úhor
2-3 roků/3-7 let

Podle D. Dreslerová 1996; táž 2008:
Běžná rodina byla 4-6 osob
Hektarový výnos 10q
Spotřeba na osobu 2q
1 ha pole + 3-5 ha přílohu (pastva)
Standardní osada cca 25 ha
Více plodin na jednom poli

Hnojení - Umělé hnojení domácím odpadem a maštalním hnojem a přepásání přílohu

Mezi zemědělské nářadí patří:
radlice
kosa, objímky kosy
srp
kopáč?
motyka s tulejí
lopata
roubovací nůž, srpkovitý nůž
kování rýče
krojidlo
Brány se železnými hroty

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více