kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nevelké hradiště náleží době halštatské a ranému středověku - lokalita Zkamenělý zámek.

Hradiště ohrazoval dvojitý příkop, který byl následně využit ve vrcholném středověku při stavbě hrádku z 13.–14. stol. Hradiště půlměsícovitého půdorysu s rozměry 58 x 55 m a vstupem od jihu.

Lokace: Okres: Žďár nad Sázavou, Vysočina ,neolit, doba bronzová, halštat,