kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pravěké hradiště z doby bronzové a starší doby železné ve strategické poloze Modla (Barborka)

  • hradiště má poměrně členité opevnění, tvořené terénními hranami nebo válem, na některých místech dosahujícími až čtyřmetrové výšky. Rozloha je přibližně 6 ha.
  • V roce 2006 nález depotu železných předmětů, který obsahoval masivní krojidlo, sekeru s tulejí, čtyři úzké radlice se dvěma tulejemi, dláto, dvě kosy, ucho kotle a 11 železných fragmentů. Datování LT D1.
  • V roce 2006 druhý nález depotu železných předmětů, který obsahoval kosu, objímku kosy, sedm seker s tulejí, dláto, hrot kopí, dvou kroužků a 22 různých železných pásů. Datování LT D1.
  • V roce 2013 třetí nález depotu železných předmětů - úzká radlice se dvěma tulejemi, nůž a dláto. Datování LT D1.

Literatura:
Kolbinger, Dalibor - Žižlavský, Bořek 1996: Povrchový průzkum pravěkého hradiska na Modle u Buchlovic, Sborník velehradský, 75-89.
Čižmář, Miloš 2004: Encyklopedie pravěkých hradisek na Moravě, Praha., 103-104.
Čižmář, I. 2014: Hortfunde von Eisengegenständen aus dem Burgwall „Modla“ bei Buchlovice (Bez. Uherské Hradiště). In: Čižmářová, J. et al. (eds.): Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií, s. 627–639. Brno

Lokace: Buchlovice - Modla (Barborka), Okres: Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Datování: doba kamenná, doba laténská Keltové

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více