Mohyla

 • 6.15.4 Mohyla

  6.15.4 Mohyla

  Mohylová pohřebiště, rovněž v kombinaci s plochými hroby v okolí mohyl z 6. až počátku 4. století př. n. l.
  znaky: hliněné nebo kamenné náspy mohyl, častěji dodatečné pohřby do starších mohyl, převážně žárový ritus, typická hrobová výbava keramikou, výjimečně "bohaté knížecí" mohyly s prestižní hrobovou výbavou importu, zlata a podobně;

 • Červené Poříčí - mohyla

  Červené Poříčí - mohyla

  Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské.

 • Chlum u Rokycan - mohyla

  Chlum u Rokycan

  Mohyla o průměru cca 13,5 m

 • Dražičky - mohyly

  Dražičky - mohyly

  Les V Rybničkách prohlédl v roce 1935 Jaroslav Böhm a napočítal 70 mohyl bez kamenů. Výkopy proběhly v letech 1939-41.

 • Hořovičky - mohyla

  Hořovičky - mohyla

  Mohyla o průměru cca 25 m s dřevěnou komorou a bohatou výbavou

 • Hradenín - mohyla

  Hradenín	- mohyla

  Tělo zemřelého muže leželo na korbě čtyřkolového vozu a na krku měl torques.

 • Hradiště u Písku - 2 mohyly

  Hradiště u Písku - 2 mohyly

  Až do roku 1858 stály v poloze Na Dolinách (jihovýchodně od obce a jižne od silnice, nedaleko od obce Zátaví-Písek, 1,25 km JN od kapličky v obci) dvě mohyly o průměru zhruba 40 x 20 m a dvoumetrové výšce.

 • Kaliště - Bezděkov - Mohyly

  Kaliště - Bezděkov - Mohyly

  Významný nález v mohyle - úžasná železná sekyra s bronzovou rozšklebenou dračí tlamou se po více než 2500 letech dostala na světlo světa při archeologických vykopávkách mohyl v Rudickém lese u hájovny Bezděkov v letech 1903-05.

 • Kšice - Mohylové pohřebiště

  Kšice - Mohylové pohřebiště

  Mohylové pohřebiště z halštatu „Čertův kámen"

 • Manětín-Hrádek - pohřebiště

  Manětín-Hrádek - pohřebiště

  Na poli Na Hrobích (též Na Pěti záhonech, severně od spojovací cesty ze silnice z Manětína do Stvolny) bylo roku 1964 objeveno a v následujících letech prokopáváno pohřebiště.

 • Mírkovice - mohylník

  Mírkovice - mohylník

  Mohylník (8 a 17 moh.), vztah k hradisku Svržno

 • Opařany - mohyly

  Opařany - mohyly

  O objev mohyly z přelomu 6. a 5. století o průměru 12 metrů, obsahující zlaté předměty, se zasloužil hajný, který z ní vybíral kámen.

 • Sedlec - mohyly

  Sedlec - mohyly

  Lokalita Hůrka je známa výskytem 44 mohyl.

 • Skalice - mohyla

  Skalice - mohyla

  Nález mohyly o průměru až 20 metrů. Zřejmě hrob knížete s vozem a luxusními předměty.

 • Želkovice - mohyly

  Želkovice	- mohyly

  Mezi nejvýznamnější objevy české keltologie patří mohylový pohřeb velmože z 5. století, rozkopaný roku 1900 na výšině Vinici.