Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Kdo je to druid, drusada?

Pokud se chceme zaobírat historií druidství, musíme cestovat časem dál, než si myslíme. Druidové, to není jen Klasické období, ale i jejich minulost - dobu před klasickým obdobím a samozřejmě budoucnost..

Keltské kmeny byly na svém vrcholu rozmístěny od Irska na západě až po Turecko na východě. Mnoho z nich ale mělo v počátcích velmi odlišný systém uctívání a víry (kolem let 450 a starších - počátky formování keltského etnika).

Keltové jsou válečnický národ středoasijského původu, který několik set let před naším letopočtem expandoval do západní Evropy.

Druidové byli dávní básníci - kněží a básnířky - jež se od 5. st, kdy je vytlačilo křesťanství, stali předmětem neskonalé úcty i zdrojem omylů.

Bardi byli vypravěči příběhů.