LT B

LT B - Latén B, časově období 390 – 260 př. n. l.
používaný název starý latén

 • Bílina

  V roce 1975 zde byla prozkoumána nehrazená osada - usedlost.

 • Hořenice - pohřebiště

  Nález pohřebiště z doby laténské

 • Klučov - velitelský mečík

  Klučov - velitelský mečík

  Při výkopech v blízkosti trati Praha-Česká Třebová byly porušeny četné pravěké objekty, zejména v úseku mezi Klučovem a Českým Brodem.

 • Křenovice - Velitelský mečík

  Křenovice - Velitelský mečík

  V bojovnickém hrobu č. XX byl mimo jiné nalezen pseudoantropomorfní mečík u jenž je na bronzové středové objímce výrazná časně laténská výzdoba tvořená úponkovým motivem v tzv. waldagesheimském stylu.

 • Kšely - Velitelský mečík

  Kšely - Velitelský mečík

  Roku 1955 byl v jednom z kostrových hrobů nalezen pseudoantropomorfní mečík.

 • Kuřim - nález keltských hrobů

  Záchranný výzkum na okraji Kuřimi probíhá postupně od roku 2020 a podařilo se během něj odkrýt eneolitickou a keltskou osadu. Překvapením byly výsledky v srpnu 2021, kdy se objevila i trojice keltských kostrových hrobů.

 • Lahošť - nález kotle

  Lahošť - nález kotle

  Nález bronzového kotle z duchcovského Velkého vřídla u Lahoště nalezeného v roce 1882 lze považovat za votivní dar.

 • Nemilany - Velitelský mečík

  Nemilany - Velitelský mečík

  Olomouc-Nemilany 1, cihelna - v roce 1938 byl v městské cihelně severně od obce rozkopán kostrový hrob bojovníka.

 • Radovesice v laténu

  Radovesice

  Radovesice (podle Waldhausera et al 1993)