kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pro lepší orientaci v čase, kdy žili Keltové a jejich předkové.

Používané zkratky a podrobnější dělení:
Ha Halštat, doba halštatská
Ha C 1 - zhruba 800-725 př. Kr.
Ha C 2 - zhruba 725-650 př. Kr.
Ha D 1 - zhruba 650-575 př. Kr.
Ha D 2 - zhruba 575-510 př. Kr.
Ha D 3 - zhruba 510-460/50 př. Kr.

LT Latén, doba laténská
LT A - zhruba 460/50-400/390 př. Kr., používaný název časný latén - velmožské mohyly
LT B - Latén B, časově období 400/390 – 250/260 př. n. l. používaný název starý latén - plochá keltská pohřebiště – kostrový ritus
LT B 1 - zhruba 400-325 př. Kr.
Lt B 2 - zhruba 325-250 př. Kr.
LT C - Latén C, časově období 260/250 – 110 př. n. l.
Lt C 1 - zhruba 250-180 př. Kr. - používaný název střední latén (LT C1) - plochá keltská pohřebiště – žárový ritus
Lt C 2 - zhruba 180-110 př. Kr. - používaný název mladý latén (LT C2) - vznik oppid
LT D - Latén D, časově období 110 – 9/6 př. n. l., používaný název pozdní latén - neznámý pohřební ritus
Lt D 1 - zhruba 110-50 př. Kr.
Lt D 2 - zhruba 50-10 př. Kr.

800/750 - 460/450 př. Kr. Starší doba železná - doba halštatská
- šíří se výroba a zpracování železa, vyčleňování řemeslníků, kněžích a aristokracie
- Býčí skála - významný nález figurky býka, velkého množství bronzových výrobků, kostí asi 40 lidí, 200 nádob, zlaté šperky, atd.

460/450 - 0 př. Kr. Mladší doba železná - doba laténská
- expanze Keltů, rozvoj těžby rud a řemeslné výroby (hutnictví, kovářství, slévačství, hrnčířství)
400 př. Kr. - zaniká časně laténská civilizace a začíná keltská invaze
387 př. Kr. - Keltové dobývají Řím
175 př. Kr. - v Čechách vznikají první oppida
120 př. Kr. - na Jutském poloostrově se dávají do pohybu kmeny germánských kmenů Kimbrové a Teutonové, jsou odraženi Bóji, zřejmě na území Čech
60 př. Kr. - část Bójů odchází z Čech v několika vystěhovaleckých vlnách - herkynští Bójové se dostávají do Panonie a Norika
58 př. Kr. - Bójové se připojují k Helveciům, kteří se snaží získat nová území v Galiii
50 př. Kr. - vzmáhá se moc Dáků vedených Burebistou, dobývají Panonii, kde porazili Bóje a jejich panství sahá až k řece Moravě
50 - 30 př. Kr. - zaniká keltská civilizace v Čechch a na Moravě, příčiny a přesnější datování není známo
30 - 10 př. Kr. - prvotní germánské osídlení území Čech Germány
9 - 6 př. Kr. - do Čech přišla z Pomohaní část germánského kmene Markomanů pod vedením krále Marobuda

Chronologicky řazené významné události v keltském světě Evropa - Malá Asie ext link 15

Členění podle N. Venclové 2008, Archeologie pravěkých Čech 7
LT A 480 – 390 BC


Období plochých pohřebišť
LT B1 390 – 330 BC
LTB1a
LTB1b,c
LT B2 330 – 260 BC
LTB2a
LTB2b
LT C1 260 – 190 BC
LTC1a
LTC1b


Období oppid
LT C2 190 – 130/110 BC
LT D1 130/110 – 70 BC
LT D2 LTD2a 70 – 40 BC


LT D2b/R A 40 BC – 9/6 BC

 

Zdroje:
Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15
Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15
Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více