Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Doba železná - Halštat

Bylanská kultura byla pojmenována podle pohřebiště u Bylan na Českobrodsku.

Starší doba železná - je souhrné označení pro epochu 8. až 5. století před Kr. a zahrnuje řadu evropských kultur.

Jedná se o kultur časově odpovídající závěru 8. až konce 5. století, která se rozprostírala na území jižních a západních Čech.

Své jméno má podle mohyly u Horákova na jižní Moravě. Kultura představuje plynulý vývoj od konce doby bronzové do začátku doby laténské (konec 8. až začátek 4. st. Před Kr.) na jižní Moravě, kde je přímým pokračovatelem kultury podolské.

Dovoz jantaru

Velkou oblibu si získal jantar v době halštatské. kdy kromě např. náhrdelníků z jantarových perel byly používány i jako hlavice bronzových jehlic.

Červené Poříčí - mohyla

Mohyla velká cca 20 metrů byla objvena v roce 1885 a patřila do mladší doby halštatské.

Archeologové v místě budoucího obchvatu Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku nalezli sídliště ze starší doby železné.

Hradenín	- mohyla

Tělo zemřelého muže leželo na korbě čtyřkolového vozu a na krku měl torques.

Lovosice - nález vozu

Při výzkumu u rozestavěné haly v průmyslové zóně bylo objeveno již dvacet hrobů. A ten dvacátý obsahoval pozůstatky čtyřkolového vozu z starší doby železné (7. století př. naším letopočtem).

Nemějice	- svatyně? - Burkovák

V lokalitě Burkovák u Nemějic se nachází plocha o rozloze 35x10 metrů, která byla pokryta více než tisícem roztroušených keramických předmětů - válcovité, kroužkovité, hvězdicovité, tyčinkovité, miskovité závěsky.

Pardubicko - nález bronzového vědra

Archeologové objevili během září na Pardubicku možná až 3000 let staré bronzové vědro s tepanou výzdobou. Předmět je neobvykle velký, nádoba je 60 cm vysoká a 56 cm široká a jedná se o mimořádný nález v kontextu celého Česka.

Plzeň-Křimice - Tlumená ulice

Při záchranném archeologickém výzkumu při nové výstavbě v Tlumené ulici, Plzeň-Křimice byly zachyceny čtyři zahloubené objekty ze dvou období - dvě větší sídlištní jámy LTC a jeden až dva hroby HaB.

Podkategorie