kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské - hradiště, oppidum?

Hradiště - České Lhotice - oppidum ležící v nadmořské výšce 460 m na vysoké plošině obtékané řekou Chrudimkou. Objeveno v lednu roku 1847. Ve 2. a počátkem 1. st. Keltové dvěma hradbami opevnili nejprve dvaceti a později třicetihektarovou plochu včetně k ní přiléhajícího předhradí o rozloze cca 10 ha. Na jižní a východní straně je ostrožna přeťata mohutnými trojitými valy. Příčný val, zbudovaný v několika stavebních fázích, měl čelní kamennou plentu a před ní dvojitou palisádu. Opevnění bylo třikrát přestavěno. Výzkum  zachytil i zbytky klešťovité brány, zničené stavbou moderní silnice, u níž byly za valem identifikovány pozůstatky dřevěné věže? Podél opevnění stály nadzemní domy s kůlovou konstrukcí, jak obytné, tak hospodářské.
Nálezy: zlatých mincí (?), zlatý závěsek, bronzovou palmetovitou záponu, malovanou luxusní keramiku, tři zlomky skleněných náramků a tři korále, kosy, 9 ks žernovů z materiálu z Kunětické hory, několik zlomků bronzových nádob ze severní Itálie, jantar, doklady specializované výroby, představované fragmenty tyglíků a výrobních nástrojů. Zároveň poskytla řadu dokladů dálkových kontaktů, atd.

Datování: LTC2–D1

Lokace: Hradiště - České Lhotice, okres: Chrudim, Pardubický krajČeské Lhotice; nákres opevněníČeské Lhotice; Plastika hlavy z křemene - výška 210 mm

České Lhotice 11 - asymetrický běhoun, průměr 36 cm, výška 15 cm, váha 25 kg, oválný otvor pro osu se dvěma zahrocenými křidélky, zářez v obvodové liště; materiál znělec (Kunětická hora) - tefritický fonolit; uložen v Muzeu Hlinsko.

České Lhotice 12 - asymetrický ležák průměr 31 cm, výška 13 cm, váha 23,5 kg; materiál znělec (Kunětická hora) - tefritický fonolit; uložen v Muzeu Hlinsko.České Lhotice; nález zlatého přívěšku

Literatura:
Fröhlich, J. - Waldhauser, J. - Příspěvky k ekonomice českých Keltů (kamenictví a distribuce žernovů)
Waldhauser, J. - Encyklopedie Keltů v Čechách
Princ, M. - 1975, BZO 1971
Princ, M. - 1975, BZO 1972
Princ, M. - 1975, BZO 1973
Princ, M. - 1974, Tři roky výzkumu v Hradišti u Českých Lhotic, Chrudimsko - vlastivědný zpravodaj
Princ, M. - 1974, Keltské oppidum u Českých Lhotic, výzkum 1971 - 73, Archeologické rozhledy XXVI
Princ, M. - 1977, BZO 1974
Princ, M. - 1978, BZO 1975
Princ, M. - 1978, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1977, Zpravodaj KMVČ V/1
Princ, M. - 1979, Archeologický výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1978, Zpravodaj KMVČ VI
Princ, M. - 1981, BZO 1976/77
Princ, M. - 1981, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1980, Zpravodaj KMVČ VIII
Princ, M. - 1981, Dílna kováře v oppidu Hradiště u Českých Lhotic, Praehistorica VIII
Princ, M. - 1982, BZO 1978/79
Princ, M. - 1982, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1981, Zpravodaj KMVČ IX/1
Princ, M. - 1983, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1982, Zpravodaj KMVČ X/1
Princ, M. - 1984, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1983, Zpravodaj KMVČ XI/1
Princ, M. - 1985, BZO 1982/83
Princ, M. - 1985, Výzkum oppida v Hradišti u Českých Lhotic v roce 1984, Zpravodaj KMVČ XII/1
Princ, M. - 1986, Výzkum oppida v Hradišti u Čeckých Lhotic v roce 1985, Zpravodaj KMVČ XIII/1
Princ, M. - 1987, Výzkum oppida v Hradišti u Čeckých Lhotic v roce 1986, Zpravodaj KMVČ XIV/1
Mangel, T. - 1998, Laténské osídlení Chrudimska, Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 24
Princ, M. - 19??, Keltské oppidum v Hradišti u Českých Lhotic, ???
Princ, M. - 1986?, BZO 1984/85
Princ, M. - 1993?, BZO 1990/92
Danielisová, A. 2010: Oppidum České Lhotice a jeho sídelní zázemí. Praha – Pardubice.
Danielisová, A. – Mangel, T. 2008: České Lhotice. Keltské oppidum na úpatí Železných hor. Nasavrky
Mangel, T. – Musil, J. 2014: K prostorové struktuře osídlení oppida České Lhotice. Výsledky analytických povrchových sběrů z roku 2007. Archeologické rozhledy 66, s. 115–126

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy 

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více