Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Německý název se vžil v archeologické terminologii jako označeni pro typický terénní útvar, totiž valy s příkopem, ohraničující čtvercový nebo obdélníkový prostor.

Na celém území obydleném Kelty jsou doložena svatá místa, střediska kultu a později i svatyně, které sloužily k uctívání bohů a k vykonávání různých obřadů.

Keltové pod Troskami. Archeologický výzkum potvrdil, že u dvou skalních věží, v době, kdy ještě nestál hrad Trosky, měli Keltové ve 2. století př. n.l. svatyni a pravděpodobně podle polohy Slunce v úžlabí mezi věžemi určovali den slunovratu.

Amulety

Amulet je ozdobný předmět nošený zpravidla na krku, kterému se připisuje ochranný nebo blahodárný účinek.

Ukázka výrobků

Bronzové kroužky - kola se specifickou funkcí jako symbol Slunce.

Kamenné kříže, plné ornamentů, s kruhem v oblasti křížení břeven, jsou charakteristické pro irské, tzv. keltské křestanství.

Amulety - Triskeles

Triskeles, triquetrum je jeden z nejúžívanějších motivů Keltů. jedná se o tři otáčející se zahnutá ramena a jedná se o sluneční symbol,

Kult hlav

Celá řada archeologických a písemných pramenů nám ukazuje Kelty jako vyznavače kultu hlav.

Při různých obřadech a rituálech používáme plastiky - obličeje vytesané z kamene, např. opuky, pískovce nebo vyřezané ze dřeva.

Orant

Orant je postava se zdviženýma rukama v prosebném gestu

Různé příklady plastik zvířat vyrobených z různých materiálů - dřevo, bronz, zlato.