kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Výšinný opevněný areál - hradiště, celková ohrazená plocha 2,3 ha, vnitřní areál 0,5 ha. Dvě soustředné linie ohrazení z nasucho kladeného kamene. Val dosahuje výšky až 2,5 m, zatímco obvod činí 664 m. Zahloubené objekty nezachyceny. Nejasná funkce hradiště...

Asi kilometr jižně od hradiště Boudy, v lese Malý Košatin, najdeme mohylové pohřebiště. Jde o skupinu asi 10 mohyl z 6.-5. století.

Datování: Keltové - doba laténská - Ha D2 až LT A.

Literatura:
Dubský, B. 1928-30: Hrad u Čimelic. In: PA 36, s. 97-100.
Dubský, B. 1932: La Téne jižních Čech. Strakonice, s. 47
Fröhlich, J. 1980: Mirotické okolí v pravěku a na počátku dějin. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 17, s. 26-29.

Lokace: Boudy, Mirotice Okres: Písek, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více