kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Naši ochránci se rozdělují do dvou hlavních skupin - pěšáci a jízda.

Jejich výzbroj se skládá z meče, kopí, oštěpu, luku, praku a štítu. Jako ochranou zbroj používali kroužkové pancíře a bronzové či železné přilby. Můžeme předpokládat i kožené alternativy. Ochrannými zbrojemi však nebyli vybaveni všichni bojovníci. Používali jej pravděpodobně pouze žoldnéři a velitelé. Proč to? Kovové zbroje byli velice drahé a obyčejný řemeslník si je nemohli dovolit. Svůj důvod měla i jejich silná víra v posmrtný život a proto ochrannými zbrojemi opovrhovali. Proto šli do boje oblečeni v normálním ošacením. Někteří bojovali polonazí. Jsou však zdokumentovány i případy, kdy šli bojovníci do bitvy úplně nazí. To se dělo, ale výjimečně, jako příklad Gaesatové v bitvě u Telamonu. Pro bojovníky byl nejdůležitějším ochranným prvkem štít. Ten byl často jedinou ochranou bojovníka před útokem.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více