Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Mapa sídel Čechy

Sídliště rozdělujeme na dvě základní formy - nehrazená (neopevněná) a hrazená. Jsou různých velikostí a forem.

Sídliště nehrazená

Sídliště (sídla) nehrazená rozdělujeme podle velikosti

Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi

Nenáročně opevněná, většinou jen palisádou, jednoduchý vchod

Dvorce

Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi, nazývaná dvorce, plocha řádově desetin hektaru.

Hradiště (6. až počátek 4. století př. n. l.)

Opevnění, hradiště, protourbánní centra (oppida), castella, refugia, opevněné strategické body:

V době laténské se v Evropě vybudovalo více jak 160 oppid různých velikostí.

Oppidum - latinský název pro město. Název je také používán i pro velká keltská sídliště, která vznikala v keltském světě ve 2. a 1. století př. Kr.

Opevnění

Charakteristickym rysem oppid je mohutné ohrazení jedné, ale zpravidla několika navazujících ploch přerušované 2 až 4 vstupy - branami.

Obecně se jedná o vstupní prostor do sídliště v místě přerušené hradby, kde hradba je na obou stranách zalomena dovnitř a před vraty vytváří uličku pro snažší boční obranu vstupního prostoru.

Obranná hradba

Hradba je stavba obranného charakteru uzavírající a chránící vybraný prostor. Zpravidla sestává z částí: vnější zeď, vnitřní konstrukce tvořené z dřevěného armování zasypaného zeminou a kamením, vnější zdí.