kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hybným momentem rozvoje technologií se staly inovace, které zavedli Keltové v Čechách. Nepředstavují v pravém smyslu slova (keltské) vynálezy, nýbrž jde o od jiných etnik a civilizací ve Středomoří převzaté (doslova „odkoukané“) inovace.

Ty jednoznačně prokazují, že se Keltové dostali do kontaktu s mediteránní oblastí severních břehů Středozemního moře, ať již to bylo pomocí prostředníků, nebo jejich vlastní fyzickou přítomností. Inovace se do prostředí Keltů v Čechách nedostávaly náhle, ale postupně. Následující výčet s uvedením přibližného nejpozdějšího data jejich zavedení na teritoriu Čech nemusí být úplný (vše př. n. 1.):

cca 550/500 železné kladívko s krátkým hřebíkem z téhož kovu a kleště
cca 550/450 pilník
cca 550/450 kosa se středně dlouhým břitem
cca 550/450 ovčácké nůžky ze železa
cca 550/450 radlice ze železa
cca 550/450 železný klíč/zámek
cca 450/400 mlýnek řeckého typu
cca 500/450 hrnčířský („rychleji rotující“) kruh
cca 500/450 kružidlo (Tuchoměřice 2)
cca 300/250 ražba zlaté mince včetně tvorby razidel
cca 300/250 zavedení lépe „plasticky tvárnitelných“ slitin se značným podílem olova
cca 250/200 soustředění výroby
cca 250/175 (ojediněle 450?) hrnčířská pec vertikálního typu s roštem a topeništěm
cca 250 nebo dříve smalt (email) červené a bílé barvy jako technologie dekoru šperků
cca 250/175 technologie taženého skla v podobě tuhoteku-té hmoty (náramky)
cca 250/175 rotační mlýnek se dvěma žernovy
cca 200/150 ražba stříbrné mince
cca 200/100 vážky
cca 200/150 železné nástroje, například pila, kleště, poříz, okutí rýče, nýtovač atd., dohromady minimálně 136 druhů výkovků.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více