kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hradiště severně od Březí patří do doby halštatské. Je umístěno na ostrožně nad říčkou Výmolou.

Ostrožnu přehrazuje dvojice valů (pozůstatků hradby) a příkopů, další ohrazení se mohlo nacházet i po obvodu lokality.

Březí 1 (okr. Praha-východ) - ostrožna Na Šancích severně od kostela sv. Bartoloměje v intravilánu obce, velká přes tři hektary, byla na východní straně opevněna dvěma příčnými souběžnými valy s příkopy v nevelkém odstupu, Podle výsledků archeologického výzkumu v roce 1961 sídlo zaniklo požárem, pravděpodobně v 6. století.

Lokace: Okres: Praha-východ, Středočeský kraj,halštat, Keltové

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více