kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Olovo chemická značka: Pb (lat. Plumbum) je těžký toxický kov, který je znám lidstvu již od starověku. Má velmi nízkou teplotu tání a je dobře kujný. Olovo se vyskytuje jako součást slitiny ve velkém množství bronzových předmětů.

Nálezy přímo olověných předmětů jsou minimální – např. kolečka s loukotěmi ze Závisti (Drda – Rybová 2008) nebo z Dobšic u Znojma (Čižmář, Z. 2007);

Olověná destička pro zkušební ražby – Staré Hradisko

Olověná destička pro zkušební ražby – Staré Hradisko

Literatura:
Čižmář, M.: Mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko, Archeologické rozhledy 1995, XLVII, str. 596-613

Související články