Keltové.cz - Encyklopedie Keltů

Pozoruhodný příběh mýtů a fakt o jednom z nejvýznamnějších keltských pokladů, nalezeném roku 1882 v Obřím pramenu v Lahošti u Duchcova. Věra Bartošková ve spolupráci s Petrem Budinským, Svatoplukem Havrlíkem, Miroslavem Gloserem a Vladimírem Homolou. Obálka a grafická úprava Lenka Fischerová. (2008)

Ve snaze najít etnické, kulturní a civilizační kořeny, pokoušíme se porozumět dávným civilizacím. Přestože jsme složitou směsí těchto kultur, v poslední době věnujeme prvořadou pozornost Keltům.

Nový román Anny Bauerové spojuje tři místa starověkého světa na konci starého letopočtu. V Římě upevňuje svou moc mladý césar Octavianus a daří se mu postavit světovou říši na pevné základy. Druhým místem jsou keltské Čechy, latinsky Bohemia, kde vrcholí ničivá válka mezi bójskými kmeny, a jedním z posledních oppid, které odolává zkáze, je Stradona.

Druhým svazkem řady Dějiny do kapsy se na pultech knihkupectví objevují po Pravěku českých zemí v evropském kontextu právě vydaní Keltové našich zemí v evropském kontextu.

Čižmář, M.: Mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko

Čižmář, M. 1995: K mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko, AR XLVII, 614-618 - práce se zabývá především nálezy nástrojů k ražbě mincí při výzkumu Starého Hradiska.

Kniha velkého rozsahu shrnuje výzkum Keltů, co kde bylo nalezeno, poutavé vyprávění, stovky obrázků, 450 stran velkého formátu...

Mytický odkaz zasvěcenců prastarého národa odhaluje svazek mezi zásvětím a pozemským životem

V době, kdy vyrůstala Velká čínská zeď, zde vládli Keltové. Kam se za nimi v Česku vydat?
Kde u nás najít tajemné keltské svatyně a menhiry, poradí nedávno vyšlý průvodce Keltové v Čechách. Rozhovor s naším dlouholetým spolupracovníkem Jiřím Waldhauserem.