kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pravěké a raně středověké hradiště

Nejlépe dochovanou částí hradiště je dvojice příkopů a valů z doby halštatské.

Doubravčice 1 (okr. Kolín) - zhruba kilo­metr směrem na jihovýchod od obce dojde­me po turistické značce k osuožně Staré (Pusté) Zámky (kóta 339 m n. m.), kde se nad pravým břehem říčky Šembery a roklí rozkládá nejen hrad Šemberk, ale také časně středověké hradiště se třemi pá­sy příčných valů. Dvě pásma valů, docho­vaná v podobě terénních vln, představují zbytek opevňovacích prací z 6. a 5. století, ph'kopy a destrukci hradeb s kamennou čelní zdí. Šířku jedné z hradeb odhadl au­tor výzkumu na 3,5 m a zachytil její čelní kamennou zeď. Před ní identifikoval pří­kop o šířce 6,6 m a hloubce 1,55 m. Z jeho výplně pochází nádoba s kolkovaným orna­mentem. Za hradbou byla odkryta zahlou­bená „chata" o rozměrech 6,4 x 4,2 v hloub­ce kolem 0,4 m. Do dna byla zapuštěno 8 kůlových jam, ohniště a při středu mísová prohlubeň. Inventář objektu zastupuje 21 přeslenů, zrnotěrka, několik závaží, bron­zový kroužek, kostěná šídla a kosti dobyt­ka, ovcí, koz. V příkopu byly také kosti pra­sat a jelenů. Z keramických nálezů zaslouží zmínky střep s výzdobou kolkovaných gir­land a kroužků. 

Zdroj: Jiří Waldhauser: Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Kolín, Středočeský kraj,doba bronzová, halštat, Keltové,Slované

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více