kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Litoměřice, Ústecký kraj
Období: eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové,doba římská Slované

Nález vozu z doby železné