kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Venclová, N 1969: Laténský hrob z Obříství, okres Mělník. In: AR 21, s. 680-682.
Venclová, N. 1973: Nové laténské nálezy ze středních Čech. In: AR 25, s. 626-646.
Venclová, N. 1973a: Otázky etnické příslušnosti podmokelské a kobylské skupiny. In: AR 25, s. 41-71.
Venclová, N. 1974: Skleněné maskovité korály a jejich deriváty v Evropě. In: AR 26, s. 593-602.
Venclová, N. 1975: Sídliště laténsko-římského horizontu v Běchovicích. In: AR 27, s. 400-428.
Venclová, N. 1979: Další laténské sídliště v Čelákovicích. In: AR 31, s. 574-580.
Venclová, N. 1980: Nástin chronologie laténských skleněných náramků v Čechách. In: PA 71, s. 61-92.
Venclová, N. 1981: Laténský náramek z Lenešic. In: AR 33, s. 45-48.
Venclová, N. 1982: Železářská výroba z časně laténského a římského období v Loděnici a ve Svatém Janu pod Skalou. In: AR 34, s. 3-23.
Venclová, N. 1984: K problematice keltských skleněných nádob. In: PA 95, s. 445^157.
Venclová, N. 1987: Bemerkungen zum Grenzgebiet der Latěnekultur in Nordwestbohmen. In: PA 68, s. 449-464.
Venclová, N. 1990: Prehistoric glass in Bohemia. Praha.
Venclová, V. - Salač, V. 1990: Laténské sklo ze sídliště v Lovosicích. In: AR 42, s. 640-657.
Venclová, N. 1991: Zum Diskussionsbeitrag J. Waldhausers. In: PA 82, 404-405.
Venclová, N. 1992: Un atelier de travail du sapropélite á Mšecké Žehrovice en Bohéme. In: Actres du 13e Colloque del'AFEAT, s. 109-116. Guéret.
Charvátová, K. - Spurný, V. - Venclová, N. 1992: Nálezové zprávy StAÚ 1919-1952. Praha., s. 13;
Venclová, N. 1993: Enclosures, pots and trees in the forest. In: Journal of european archaeology 5, s. 131-150.
Venclová, N. 1994: Field survey of a prehistoric industrial region. In: 25 years of archaeological research in Bohemia, s. 239-247. Praha.
Michálek, J. - Venclová, N. 1994: Laténské sklo ze Strakonicka. In: AR 46, s. 558-583., s. 558.
Venclová, N. 1995: Specializovaná výroba: Teorie a modely. In: AR 47, s. 544-564.
Venclová, N. 1998: Mšecké Žehrovice in Bohemia. Archaeological background to a celtic hero 3rd-2nd cent. B. C. Sceaux.
Venclová, N. 1999: Srbeč: příklad laténského výrobního sídliště. In: PA 90, s. 28-64.
Venclová, N. 2000: Keltská plastika ze Mšeckých Žehrovic. In: Sborník k poctě Jana Rulfa .
Venclová, N. 2001: Výroba asídla vdobě laténské. Projekt Loděnice. Praha.
Venclová, N. 2002: Druidové, archeologie a historie. Památky archeologické 93, 153-72.
Venclová, N. etal. 2008: Hutnický region Říčansko. Praha.
Venclová, N. ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. (6. Doba halštatská) Praha.
Venclová, N. - Danielisová, A. 2020: Středočeská oppida a jejich zázemí: příklad Kosoře - Central Bohemian oppida and their hinterland: the case of Kosoř. In: Ivan Čižmář, Hana Čižmářová, Alena Humpolová (eds.): Jantarová stezka v proměnách času. Brno (Moravské zemské muzeum) 2020, 385-397
Venclová, N.– Valentová, J. (eds.) 2012: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r.1929. Fontes ArchaeologiciPragenses 38. Pragae.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více