kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

U železničního přejezdu měla být situována údajná dílna na výrobu černých (švartnových) náramků, z nichž polotovary v podobě minimálně 43 středových vývrtků byly předány okolo roku 1934 spolu s několika zlomky keramiky ze 3.-2. století do jičínského a Národního muzea.

Lokace: Okres: Jičín | Královéhradecký kraj
Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Břeň, J. ext link 15 1955: Černé (švartnové) náramky v českém laténu. In: Sborník Národního muzea 9 (řada A), s. 3-42., s. 30;
Rybová, A. ext link 15 1968: Laténská sídliště ve východních Čechách a přilehlé oblasti středočeské. Hradec Králové., s. 8.

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15