kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1959 - zkoumáno pět do opuky zasekaných základů polozemnic a další objekty, nálezy keramiky, zlomek železné spony, skleněný korál, velké množství železné strusky a přívěsek v podobě botičky.
- 1961 - 3 Rovinný obytný a výrobní areál - 15 polozemnic z 6. až počátku 4. století, z nichž v jedné byly získány doklady kovolitectví slitin mědi: 14 tyglíků, železná naběračka na jazykovitých nožkách sloužící pro žhavý kov, dále množství kovářské (?) strusky. Některé až 70 cm dlouhé kameny, nalezené ve výplni polozemnic, mohly sloužit jako pracovní podložky či kovadliny.
- velká povrchová stavba
- 1997-98 - sídliště 5. století - významný nález zlomku importované řecké keramiky, surové zlomky jantaru, část schránky mořského živočicha (Cypraea moneta), železné kružítko a kamenné závaží s železným očkem signalizují, že se podařilo identifikovat sídlo tehdejší společenské elity, která byla patrně obklopena specializovanými řemeslníky.
- dálkové kontakty reprezentují mj. zlomky řecké keramiky.
- z germánského hrobu zlomek skleněného náramku ze 3.-1. století.

Datování: Keltové - doba laténská - Ha C až LT A

Literatura:
Soudská, E. 1965: Pozdně halštatské sídliště v Tuchoměřicích-Kněživce. In: AR 17, s. 342-354
Soudská, E. 1966: Obydlí na pozdně halštatských sídlištích. In: PA 57, s. 542-543 (lokalita Tuchoměřice);
Vojtěchovská, I. et al 1999: Archeologické výzkumy středočeského muzea v Roztokách v roce 1997-1998. In: Středočeský vlastivědný sborník, 17, s. 64.
Venclová, N. 1990: Prehistorie glass in Bohemia. Praha, s. 288

Lokace: Tuchoměřice, Okres: Praha-západ, Středočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více