kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

V letech 1957-58 nalezeny dva kostrové hroby a v nich dva stříbrné drátky (prsten?) a dva skleněné korálky ze 4. století př. n. l.

Lokace: Okres: Litoměřice, Ústecký kraj

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura: Rybová, A. ext link 15 1992: Neznámé keltské kostrové hroby z Bechlína na Roudnicku. In: Sborník Západočeského muzea 8, s. 117-125

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15