kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  1. hradiště Zámek, Hradec či Zlatá hora s půdorysem nepravidelného oválu, plocha 1,3 ha. Kamenný val dosahuje místy výšky přes 2 m. Datování LTC–D
  2. tři mohyly z 5. století
  3. žárový hrob pod mohylou - v hloubce pouhých 35 cm byl nalezen železný nezohýbaný meč s výzdobou, hrot kopí, nůžky, sekáč a snad i „náramky" z doby okolo roku 200.
  4. v roce 1923 nalezeno v jámě zavalené kameny kuchyňskou keramiku (včetně červenobíle malované) ze 3.-1. století našel část železné ostruhy, přeslen, držadla s háčky, část nože, kosti a chrupy příslušející většinou vepřům
  5. 1997 nalezen střep ze 3.-1. století

Datování: halštat, Keltové - doba laténská LTC–D

Literatura:
Dubský, B. 1927a: Hradiště Zámek u Zad. Zborovic na Strakonicku. In: PA35,s. 568-570., s. 568-570;
Dubský, B. 1932: La Téne jižních Čech. Strakonice, s. 115;
Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná, s. 255
Pleiner, R. 1974: K otázce keltských zbraní na základě hrobového nálezu z Třebohostic. In: PA 26, s. 461-467;
Michálek, J. 1985: Nálezy charakteru keltských pohřebišť v jižních Čechách. In: AR 38, s. 273-296., s. 290.

Lokace: Třebohostice, Okres: Strakonice, Jihočeský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více