kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Náchod, Královéhradecký kraj
Období: neolit, doba bronzová, halštat, Keltové ,doba římská, Slované

Nález lidské figurky je popsán v publikaci Keltské hlavy a postavy