kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- 1895 zkoumáno asi 30 hrobů, z nichž několik mělo nad sebou navršeny malé mohyly z kamenité hlíny. Ostatní hroby - byly popsány jako „kamenné kruhy (o průměru 5-9 m) s propadlými středy, jiné hroby byly až přes metr hluboké, vyplněné zřícením kamenného stropu hrobové komory.
Nálezy: bronzová spona s ptačí hlavičkou, železné sekáče a keramika s kolkovanou výzdobou. Jeden ze železných mečů byl 89 cm dlouhý s vybíjenou výzdobou na čepeli. Na této lokalitě se pohřbívalo od 6. do počátku 4. století.
- bohatě vybavený kostrový hrob mladé dívky s keramickou nádobou a souborem bronzových šperků, datování: období LT B1 (Čechura 2020)

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Franc, F. X. 1906/1988: Přehled nalezišť v okolí řeky Ústavy, Mže, Radbuzy a potoka Klabavky. Praha., s. 217-220
Čechura, M. 2020: Počátky kostrového pohřbívání v době laténské v západních Čechách. Doklad migrace nebostav výzkumu? Archeologie západních Čech 11, s. 44–50.

Lokace: Kralovice, Okres: Plzeň-sever, Plzeňský kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více