Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 51 výsledků.

  6.13 Péče o zdraví, hygiena, lékařství

  Podle nálezů lze usuzovat, že např. trepanaci lebky Keltové uměli provést??? Nálezy drobných chirurgických nástrojů, např. Závist, Hrazany, Basilej, Pottenbrunn nám ukazují, že lékařství bylo u Keltů ...

  6.13 Péče o zdraví - Trepanace lebky

  Trepanace je vytvoření otvoru do lebeční kosti. Tato činnost byla prováděna již dříve, např. únětická kultura, kultura šnůrové keramiky. V době laténské jsou dosud známy: Červené Pečky, lebka bojovníka ...

  6.7.2 Schránka na pečetidla

  Jedná se o drobný cca 2 cm bronzový nebo kostěný předmět oválného tvaru složený ze dvou částí. Sloužily k uložení a ochraně pečetidla.   Schránky na pečetidla, 1-2 Stradonice (kost), 3-4 Staré ...

  3.22.1 Výrobky z kostí - schránky na pečetidla

  Jedná se o drobný cca 2 cm předmět oválného tvaru složený ze dvou částí. Sloužily k uložení a ochraně pečetidla. Schránky na pečetidla, 1-2 Stradonice  

  3.06.3.4 Bronzové výrobky - schránky na pečetidla

  Jedná se o drobný cca 2 cm předmět oválného tvaru složený ze dvou částí. Sloužily k uložení a ochraně pečetidla. Schránky na pečetidla, 3-4 Staré Hradisko  

  Plotiště - nález hutní pece

  Nález hutní pece z doby římské v severní části k.ú. Plotišť nad Labem. V letech 2008 a 2010 proběhly v severní části k.ú. Plotišť nad Labem, dva menší archeologické výzkumy, které odkryly část germánské ...

  Hustopeče

  Lokace: Okres: Břeclav, Jihomoravský kraj Období: Keltové

  3.02.3 Pečení chleba

  Pečený chleba patří k základním jídlům, které Keltové jedí. Jedná se spíše o velkou placku, protože ještě neznáme kvásek... Těsto na chleba je shodné s těstem na placky. Jen s tím rozdílem, že si uděláte ...

  3.02.2 Návod na upečení obilné placky

  Zajímá Vás, jak jednoduše si udělat jídlo jako Keltové? Na mlýně si nameleme mouku, přidáme vodu nebo mléko, uhněteme těsto a pak z něj uděláme placky. Ty si upečeme na klenbě pece nebo na rozžhaveném ...

  3.05.5 Pece na výpal keramiky

  ... přechází do zadní části, kde je naskládána keramika a komínem odchází z pece.   3.05.5.2 Dvoukomorová pec Skládá se ze dvou komor – spodní a horní, které jsou spojeny roštem s otvory. Ve spodní části ...

  3.05.5 Nález pece v Bratislavě

  ... několik tisíc Keltů, objevili archeologové pod úrovní palácového nádvoří. Vedle keltské pece nalezli v prostorách pod palácem také hrob z období stěhování národů z přelomu pátého a šestého století.  ...

  3.05.5 Pece na výpal keramiky

  Seminární práce na katedře archeologie FF MU v Brně, Daniel Novák, 1998 LATÉNSKÉ HRNČÍŘSKÉ PECE Zájem o laténskou keramiku v našich zemích existoval vždy a doposud trvá. Soustřeďoval se sice především ...

  Nález pece v Bratislavě

  ... několik tisíc Keltů, objevili archeologové pod úrovní palácového nádvoří. Vedle keltské pece nalezli v prostorách pod palácem také hrob z období stěhování národů z přelomu pátého a šestého století.  ...

  Doudleby nad Orlicí - germánské sídliště

  Archeologové v místě budoucího obchvatu Doudleb nad Orlicí na Rychnovsku nalezli sídliště z doby stěhování národů datované do 3. až 5. století našeho letopočtu. Takové v Podorlicku dosud nezkoumali. Nález ...

  3.05.6 Keramika - výrobky - dyzna

  Dyzna je cihla nebo část vyzdívky pece s otvorem, jímž se vháněl vzduch do pece za účelem dosažení vyšší teploty. Brno-Obřany - Dyzny a jejich fragmenty, pozdní latén

  3.38 Kovolitectví - lokality s doklady barevné metalurgie

  ... Pavlov - zahloubený objekt s destrukcí kopulovité pece společně s tyglíky a keramickým kadlubem Praha-Stodůlky - v železářském objektu s destrukcí pece objeven i bronzový šrot patrně určený pro recyklaci ...

  3.08.2 Výrobky ze zlata

  Nejčastěji nalézanými výrobkami ze zlata jsou mince. Dále je v Čechách dosud nalezeno cca 6o předmětů. Jedná se  zejména o prsteny (hladké páskové nebo s lůžkem pro gemu), pečetítkový nákrčník, osmičkový ...

  6.7 Znalost písma

  ... na mincích, graffiti na nádobách. Nepřímým důkazem jsou nálezy schránek na pečetidla (Staré Hradisko), rámečky voskových psacích tabulek o rozměrech 80 x 160 mm a stily (kovové či kostěné pisátko) (Stradonice, ...

  Koryta - hradiště

  ... Babina - Dolní Hradiště. Část plochy hradiště je opevněna valem. V porušení části valu je pozorovatelná přepálená hlína, tzv. "spečený val". Při povrchovém průzkumu provedeném pracovníky ZČM v Plzni byly ...

  3.06.4 Nálezy dílen s bronzem

  ... uváděny dvě kopulovité pícky s možným vztahem k metalurgii Pavlov - zahloubený objekt s destrukcí kopulovité pece společně s tyglíky a keramickým kadlubem Praha-Stodůlky - v železářském objektu s destrukcí ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo