kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

Zřejmě v roce 2011 detektorem nalezen depot 12 železných předmětů se skládal z dlouhého úzkého hrotu kopí, zlomku hrotu kopí, malé sekery s uzavřenou tulejí, malé sekery s prolomenou tulejí, malého srpu, pěti osmičkovitých článků řetězu, většího hřebu a lžícovitého vrtáku, datování pravděpodobně LT C2–D1, v soukromé sbírce

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:
Michálek, J. 2014: Ein neuer Eisengeratenhortfund aus der Latenezeit von Vlastec-Temešvár (Kreis Pisek) im Bezirk Südböhmen. Studia honoraria 35, s. 309–314.
Michálek, J. – Chvojka, O. – Fröhlich, J. – Jiřík, J. – Pták, M. 2014: Nové nálezy kovových předmětů z doby halštatské a laténské v jižních Čechách (pokračování). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, s. 151–180

Lokace: Vlastec, okr. Písek, Jihočeský kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více