kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Keltové při svých rituálech využívali k ukládání obětin i různé prameny, řeky nebo bažiny.

Svým vodním bohům vkládali různé předměty. Jako příklad můžeme brát tzv. Duchcovský poklad z Lahoště ext link 15, kdy do pramene teplé vody, při jehož čištění v roce 1882 došlo v hloubce šesti metrů k nálezu bronzového kotle s minimálně 2000 osobních šperků. Byl vysloven názor o vzývání nadpřirozené moci nebo božstva o zabezpečení zdraví v podobě léčitelské síly. Podobně tomu bylo v případě Pravřídla, rovněž minerálního pramene, který vyvěrá nedaleko zámku v Teplicích ext link 15. Dvě keltské stříbrné mince s obrazem koníčka spolu se soudobým římským denárem a další bronzovou galskou mincí do něho patrně byly vhozeny s podobnou motivací.
Na stolové hoře Vladař u Záhořic a Žlutic ext link 15 bylo nalezeno jezírko a v něm spálené obilí, plevy, větvičky jmelí.
Nález rituálního pokladu ve Stebně ext link 15 - zde byly do země uloženy záměrně poškozené předměty patřící ženě. Jako schránka byla použita bronzová nádoba - teglia ext link 15, která jako jediná poškozena nebyla. Vyrobena byla u Etrusků ext link 15. Při rituálu hrála bezpochyby významnou roli přítomnost tří obřích žulových balvanů, u kterých byl poklad zakopán.
Jedním z nálezů z řeky Vltavy může za votivní dar považována figurka kančíka nalezená u Jaroslavic ext link 15

Nejznámější nálezy Keltů v Evropě:

- nález v bažině v Dánsku - Gundestrup (DK) - nález kotle ext link 15
- nález v řece bohatě zdobeného štítu v Anglii - Battersea (EN) - nález bohatě zdobeného štítu ext link 15
- nález přilby v řece Seina ve Francii - Amfreville-sous-les-Monts (F) - přilba ext link 15
- hrubě opracované dřevěné skulptury z pramenů Seiny, a to v souvislosti s bohyní Sekvanou. Důvodem k obětem mohla být hlavně obava o dostatek vláhy pro pole, domácí zvířata a v neposlední řadě i pro lidi.
- nález rituálního meče v

Vhazování předmětů do studny či obětní jámy ve svatyních
V ohražených svatyních, tzv. Viereckschanze, byly nalezeny vyhloubené studně či jámy do kterých byly vhazovány obětiny. Příkladem je Viereckschanze Fellbach-Schmiden (DE) ext link 15, kde byly studny nalezeny tři a v nich dřevěná figurka jelena a dvou kozlů vyřezaných z dubu...

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více