kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura Josef Bubeník, 1942-2020

Bubeník, J. 1992a: Rubín. Souhrn objevů z období raného středověku. Muzejní a vlastivědná práce/Časopis společnosti přátel starožitností 100, s. 145–155.
Bubeník, J. 1992b: Výzkum vrchu Rubín (Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) a jeho okolí v letech 1984–1989. Předběžná zpráva. Archeologické rozhledy 44, s. 216–230.
Bubeník, J. 1995: K opevnění vrchu Rubínu u Podbořan (osada Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) v době hradištní. Archeologické rozhledy 47, s. 128–151.
Bubeník, J. 1997: Die Besiedlung des südöstlichen Vorfeldes des Berges Rubín. Památky archeologické 88, s. 56–106.
Bubeník, J. 2006: Hradiště Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách v raném středověku. In: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy, s. 21–37.

Bubeník, J. – Venclová, N. 1992: K mladolaténskému osídlení vrchu Rubínu u Podbořan a okolí. Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie 8, s. 126–136.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více