kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Píč, J. L. 1890-1892: Sídliště u Michle. In: PA 15, s. 744-748.
Píč, J. L. 1891, 1892: Archeologický výzkum ve středních Čechách. In: PA 15, s. 353^112, 481-520, 561-598, 632-656, 689-728.
Píč, J. L. 1893: Archaeologický výzkum ve středních Čechách. In PA 16, s. 329-362, 417-438.
Píč, J. L. 1893a: Několik nově prozkoumaných hradišť. In: PA 16, s. 811-813.
Píč, J. L. 1895: Několik gallských hrobů. In PA 16, s. 759-766.
Píč, J. L. 1896: La Těneský hrob u Lisovic. In: PA 16, s. 53.
Píč, J. L. 1896-97: Hrob latěneský u Malých Číčovic. In: PA 17, s. 199-200.
Píč, J. L. 1897: Popelovitá jáma latěneská u Voděrad. In: PA 17, s. 188.
Píč, J. L. 1897a: Mohyly bechyňskél. In: PA 17, s. 1-18.
Píč, J. L. 1898: Mohyly bechyňskéll. In: PA 18, s. 1-14.
Píč, J. L. 1898-99: Nález u Starých Ouholic. In: PA 18, s. 246.
Píč, J. L. 1898-99a: Pohřebiště u Bylan. In: PA 18, s. 218-225.
Píč, J. L. 1900: Pokolení kamenných mohyl. In: Starožitnosti 1/2. Praha.
Píč, J. L. 1902: Kostrové hroby s kulturou marnskou čili lateneskou a Bojové v Čechách. In: Starožitnosti země České II/1, Praha.
Píč, J. L. 1902-03: Kulturní jámy v Chrasti na Chrudimsku. In: PA 20, s. 329-334.
Píč, J. L. 1903: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum. In: Starožitnosti země České. Praha.
Píč, J. L. 1904-05: Kostrové hroby laténeské u Peček. In: PA 21, s. 161-162.
Píč, J. L. 1904-05a: Mohyla na Hůrce u Nemějic. In: PA 21, s. 636-637.
Píč, J. L. 1904-05b: Z archeologického bádání r. 1904. Mohyla u Chlumu nad Berounkou. In: PA 21, s. 333-335.
Píč, J. L. 1905: Žárové hroby a příchod Čechů. Praha.
Píč, J. L. 1905-06: Nárezy z okolí Doksan. In: PA21, s. 343-350.
Píč, J.L. 1908-09: Dodatek. In: PA 23, s. 194-197.
Píč, J. L. 1908: Přehled české archeologie. Praha.
Píč, J. L. 1909: Čechy v době knížecí. Praha.
Píč, J. L. - Hlávka 1895: Mohyly lužanské. In: PA 16, s. 521-546.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více