kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura:

Borkovský, I. 1941: Soupis pravěkých nálezů, hlášených Archeologickému ústavu v Praze v r. 1940. In: Zprávy památkové péče 5, s. 92-95.
Borkovský, I. 1942: Ein neues germanisches Urnengrab der Grossromstedter Kultur in Sůdbohmen. In: Nachrichtenblatt fur deutsche Vorzeit 18, s. 257-261.
Borkovský, I. 1944: Keltská plastika z Čech. In: Umění 16, s. 51-54.
Borkovský, I. 1946: Keltská tvář z Čech. In: Obzor prehistorický 13, s. 16-22.