kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Jedná se o drobný cca 2 cm předmět oválného tvaru složený ze dvou částí.

Sloužily k uložení a ochraně pečetidla.

99 2aw

Schránky na pečetidla, 1-2 Stradonice