kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

  • výšinné opevněné sídliště, hradiště v lokalitě Rýsov o rozloze asi 1,5 hektaru, opevnění valem
  • na poli v blízkosti Rýsova nalezeno a zcizeno několik zlatých keltských mincí (statérů mušlového typu - uváděny jsou typy Paulsen 292-293 a 336), jejichž skutečný počet není znám. Datování: LT C/D1.
  • nalezeny tři železné depoty: první v roce 1985 se skládal z kosy, dvou srpů a dvou seker a je datován do stupně LT D1.
  • druhý v roce 1987 - dva nože, tři sekery s tulejí, krojidlo, dvě pérové závlačky, nůžky, kladivo, pásovou štítovou puklici, dvě objímky kosy, držadlo vědra či kotle, kroužek, dláto, dva klíče, závěs dveří a množství dalších železných zlomků.
  • třetí také v roce 1987 - jeden celý a zlomky dalších dvou srpů, udidlo se spirálovitě zatočenými konci, zlomky dvou kos, objímku kosy, železný závěs a další zlomky

Datování: doba bronzová, doba laténská Keltové LT D1

Literatura:
Radoměrský, Pavel 1955: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I, 1, Praha., 79-80;
Čižmář, Miloš 1997a: Mähren. Goldmünzen, in: Das prähistorische Gold in Bayem, Bohmen und Mähren, PA - Supplementum 7, 299-305, 349-350., 301.
Čižmář, Miloš 1991a: Neue Erkenntnisse iiber die Púchov- Kultur in Miihren (ČSFR), Archaologisches Korrespondenzblatt 21, 523-524., 526;
Čižmář, Miloš 2004: Encyklopedie pravěkých hradisek na Moravě, Praha, 214

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Lokalita: Provodov, Okres: Zlín, Zlínský kraj

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více