kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské - ohražený areál

Dříve se zvažovalo, zda valy u Belčic nejsou památkou po ležení stavovského vojska z počátku třicetileté války, ale jiná dispozice. Valy připomínají keltské čtyřúhelníkové valy, tzv. viereckschanze.

Bělčice 1 (okr. Strakonice) - cca 1,6 km ZZS od kostela v obci se na svahu těsně ji­hovýchodně pod vrcholem kopce Budín (kóta 536 m n. m.) vypínají z menší části zachovalé čtyřúhelníkové valy o rozměrech 107 x 101 m (10 800 čtverečních metrů). Zachovalá severozápadní strana valů dosa­huje výšky až 2,95 m, zatímco příkop na opačné straně valů se podle výsledků archeo­logického výzkumu v roce 1988 nacházel v hloubce 3,9 m pod povrchem. Hliněný val byl nasypán na původní půdní pokryv. Před ním vyhloubili Keltové ve 3.-1. století pří­kop se zašpičatělým dnem. Zlomky kerami­ky ze dna příkopu a žernov ze sběru se na­cházejí v blatenském muzeu. Při telegnos­tickém průzkumu byly konstatovány ano­málie. Čtyřúhelníkové valy sloužily Keltům zřejmě jako shromaždiště, kultovní místo, ne-li také k bydlení (muzeum Blatná a Stra­konice).

belcice plan valy

Bělčice 1. Plán keltských čtyřúhelníkových valů s vyznačením výsledků archeologického výzkumu.
Vysvětlivky: 1- triangulační bod, 2 -val, 3 - příkop, 4 - prohlubeň, S - vchod (? ), 6 - tmavší zabarvení a vyšší obiloviny v roce 1988, 7-bývalý písečník, 8-polní terasovité plužiny, 9-šikmo
šrafovaná plocha - povrchové sběry z roku 1997 Podle Waldhausera - Frohlicha 1992 a Michálka 1999a.

Literatura:
Fröhlich, J. ext link 15 1989: Čtyřúhelníkovitý valový útvar u Bělčic. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 6, s. 201-204., s. 201-204;
Waldhauser, J. ext link 15 - Fröhlich, J. ext link 15 1992, Čtyřúhelníkové valy u Bělčic na Blatensku v jižních Čechách. In: AR 44, s. 637-645;
Michálek, J. ext link 15 1999a, Keltský poklad z Bezdědovic na Blatensku. Blatná-Strakonice, s. 69-72.

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Související články

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více