kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

- nálezy keramiky
- v roce 1953 prokopány 3 kostrové hroby, v jednom byla nalezena bojovnická výbava (železný meč s pochvou, kopí, münsingenské spony).
- v roce 1980 2 hroby pohřby žen s běžnými šperky

Lokace: Okres: Brno-venkov, Jihomoravský kraj,
Datování: eneolit Keltové LT B1 a LT B2

Literatura:
Peškař, Ivan ext link 15 1954: Staroúnětické pohřebiště a laténské hroby v Bedřichovicích na Moravě, AR VI, 159-161, 159;
Čižmář, Miloš ext link 15 1985: Laténské pohřebiště v Bedřichovicích, okl: Brno-venkov, AR XXXVII, 442-445

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15