kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura

Fröhlich, J. 1971: Opevnění z doby hradištní u Kučeře. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 8/1, s. 19-20.
Fröhlich, J. 1974: Keltský žárový hrob bojovníka ze Semic v jižních Čechách. In: AR 26, s. 187-193.
Fröhlich, J. 1975: Dva příspěvky ke slovanskému osídlení jižních Čech. In: AR 27, s. 449^53.
Fröhlich, J. 1977: Lokalizace dvou časně laténských mohyl u Hradiště. In: AR 29, s. 643-645.
Fröhlich, J. 1977a: Několik poznámek k nálezům mincí v širším okolí Písku. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 14, s. 315-317.
Fröhlich, J. 1980: Mirotické okolí v pravěku a na počátku dějin. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 17, s. 26-29.
Fröhlich, J. 1983: Nová Ves (obec Hoslovice) - nález keltského žernovu. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 20, s. 297-298.
Fröhlich, J. 1985: Laténská polozemnice ze Skal, okr. Písek. In: AR 37, s. 204-209.
Fröhlich, J. 1988: Pozdně halštatské a časně laténské sídliště u Putimi. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 5, s. 57-66.
Fröhlich, J. 1989: Čtyřúhelníkovitý valový útvar u Bělčic. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 6, s. 201-204.
Fröhlich, J. 1990: Archeologické toulky po jižních Čechách. České Budějovice.
Fröhlich, J. 1991: Keltské plastiky končíků zJaroslavic. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 28, s. 144-145.
Fröhlich, J. 1993: Praveké a slovanské osídlení povodí Skalice. In: Archeologické výzkumy v jičních Čechách, 8, s. 35-48.
Fröhlich, J. 1993a: Pravěk a raný středověk. In: Almanach 750 let města Písku, s. 13-20. Vimperk.
Fröhlich, J. 1993b: K otázce stáří valů Hrochova Hrádku. In: Casteollogica bohemica 3, s. 251-256.
Fröhlich, J. 1994: Nalez keltských mincí u Leskovic po sedmdesáti letech. In: Výběr z prací historického kroužku při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 12/4, s. 295-296.
Fröhlich, J. 1997: Písecko v zrcadle archeologie. Písek.
Fröhlich, J. 1999: Prameny k pravěku Pelhřimovska. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 12, s. 101-106.
Fröhlich, J. 2001: Archeologický výzkum v Písku v roce 2000. In: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 2000, s. 38-42.
Fröhlich, J. - Kurz, J: 1990: Časně laténské sídliště u Pasek, okr. Písek. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 7, s. 139-142.
Fröhlich, J. - Michálek, J. 1978: Archeologické nemovité památky v okrese Písek. In: Zprávy ČSSA 20, 86-129.
Fröhlich, J. - Michálek, J. 1988: Pozdně laténské sídliště u Laziště, okr. Písek. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 5, s. 67-76.
Fröhlich, J. - Michálek, J. 1989: Archeologický průzkum území dolního toku Blaníce. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 6, s. 7-41.
Fröhlich, J. - Waldhauser, J. 1989: Příspěvky k ekonomice Keltů v Čechách (kamenictví a distribuce rotačních mlýnů). In: AR 41, s. 16-58.
Waldhauser, J. - Fröhlich, J. 1992: Čtyřúhelníkové valy u Bělčic na Blatensku v jižních Čechách. In: AR 44, s. 637-645

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více