kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lochenice - na nalezišti II, napravo od silnice Hradec Králové - Jaromeř, odkryl archeolog Vít Vokolek roku 1961 žárový hrob s deformovaným železným mečem z 5. století.

Patrně šlo o pohřeb význačného jedince populace popelnicových polí.

lochenice1w

 

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

2018 - výzkum řady tří uzavřených čtyřúhelníkových žlabovitých ohrazení s jedním pohřbem
Obj. 50 - půdorys 720 × 710 cm
Obj. 51 - půdorys 770 × 770 cm, kostrový hrob
Obj. 52 - půdorys 470 × 460 cm
Datování: LTA/B1 nebo LTB2b–C1a

Literatura:
Mangel T. - Stolz, D. - Vávra, M. - Mazáč, M. 2023: Čtyřúhelníková ohrazení na laténských nekropolích v Čechách a na Moravě ve světle nálezů z Lochenic a Nebovid, Študijné zvesti 70/1, 2023

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více