kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Literatura Rybová Alena:

Rybová, A. 1961: Předběžné poznatky z výzkumu římského sídliště v Zalužanech v Písku. In: PA 52, s. 397^04.
Rybová, A. 1964: Pozdně laténské a časně římské sídliště v Novém Bydžově - Chudonicích (Výzkum 1960-1961). Práce muzea v Hradci Králové 7, s. 1-142.
Rybová, A. 1967-69: Hospodářský charakter osad z doby laténské a časné doby římské ve východních Čechách. In: Acta musei Reginaehradecensis (řada B) 11, s. 71-99.
Rybová, A. 1968: Laténská sídliště ve východních Čechách a přilehlé oblasti středočeské. Hradec Králové.
Rybová, A. 1969: Laténská jáma z Černošic 11, okr. Praha-západ. In: AR 21, s. 100-102.
Rybová, A. 1969a: Keramika na rovinných osadách východních Čech v době laténské. In: PA 60, s. 367^135.
Rybová, A. 1992: Neznámé keltské kostrové hroby z Bechlína na Roudnicku. In: Sborník Západočeského muzea 8, s. 117-125.
Rybová, A. - Drda, P. 1988: Hradiště de Stradonice - nouvelles notions sur Voppidum celtique. In: Památky archeologické 80, s. 384-404.
Rybová, A. - Drda, P. 1994: Hradiště by Stradonice. Rebirth of Celtic Oppidum. Praha.
Rybová, A. - Motyková, K. 1983: Der Eisendepotfund der Latěnezeit von Kolín. In: PA 74, s. 96-174.
Rybová, A. - Soudský, B. 1962: Libenice - keltská svatyně ve středních Čechách. Praha.
Rybová, A. - Vokolek, V. 1972: Terénní výsledky komplexního výzkumu v Plotištích n/L. In: AR 24, s. 328-356.
Drda, P. - Rybová, A. 1992: Ľoppidum de Závist: construction de la porte principále (D) et sa chronologie. In: PA83, s. 309-349.
Drda, P. - Rybová, A. 1993: Oppidum Závist Tore und Wege seiner Geschichte. In: PA 84, s. 49-68.
Drda, P. - Rybová, A. 1994: Unikátní typ sakrální stavby z časné doby laténské. In: AR 46, s. 541-547.
Drda, P. - Rybová, A. 1995: Prostorové rozložení řemesla v zástavbě keltského oppida. In: AR 47, s. 596-613.
Drda, P. - Rybová, A. 1997: Keltská oppida v centru Boiohaema. In: PA 88, s. 65-123.
Drda, P. - Rybová, A. 1997a: Technische keramik aus Bohmen. In: PA, Suppl. 7, s. 117-124.
Drda, P. - Rybová, A. 1998: Keltové a Čechy. Praha.
Drda, P. – Rybová, A. 2001: Model vývoje velmožského dvorce 2.–1. století př. Kr. Památky archeologické 92, 284–349.
Drda, P. – Rybová, A. 2008: Akropole na hradišti Závist v 6.–4. stol. př. Kr. Památky archeologické. Supplementum 19. Praha

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více