kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Liběšice u Bíliny patřící pod obec Želenice se stala místem osídlení od 7. do 1. st. př. Kr.

Liběšice u Bíliny 1, obec Želenice - v roce 1975 při výkopu vodovodu nalezeny kostrové hroby s bronzovýmí předměty

Liběšice u Bíliny 2, obec Želenice - při dalším záchranném výzkumu bylo zachyceno: dva příkopy, 11 polozemnic, 5-6 zásobnic, dvě vyhřívací zařízení, kůlové jamky a nadzemní stavba z doby okolo roku 500, v níž byla hliněná deska o rozměrech 104 x 89 cm s rytou ornamentikou tří soustředných obdélníků. Toto zařízení kultovního objektu (domácí oltář?) bylo natřeno bílým (vápenným) nátěrem. Další zjištění představuje nález polozemnice ze 3.-2. století, v jejíž podlaze byla zapuštěna mísa, sloužící zřejmě k uchovávání ohně. Tato součást interiéru se jeví typickou pro Podkrušnohoří. Motivace založení pravděpodobně opevněného sídliště, které nemělo jako jiná zázemí v podobě polí a luk, mohla spočívat v kontrole (ochraně) pozemní a vodní komunikace vedoucí úzkým údolím, kde dodnes probíhají klíčové spoje mezi Teplickem a Mosteckem.

19 1w

Literatura: Waldhauser, J. 1977: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Želenic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice 1977

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více