kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Lokace: Okres: Brno-město, Jihomoravský kraj
Období: paleolit, neolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská, Slované

Římský tábor
Výzkum areálu Vlněna
Brno-Maloměřice - keltské (laténské) pohřebiště
6.15 Smrt, pohřebiště | Brno-Maloměřice