kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Osídlení v době laténské

 

Nález
Želenice - Liběšice u Bíliny - kultovní objekt nebo domácí svatyně?

Datování: Keltové - doba laténská

Literatura:

Lokace: obec Želenice Okres: Most, Ústecký kraj

Zdroj: Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15