kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Pravěké a raně středověké hradiště Poráň a pravěká obřadní jeskyně

Hradiště Poráň se nachází v Českém ráji. 

Knobloch-Skálova jeskyně - Za úzkým vchodem se dutina rozšiřuje do skalního prostoru, v němž se v okolí velkého balvanu našly zlomky laténských nádob a vrstva s uhlíky. Prostor je interpretován jako obřadní jeskyně.

Lokace: Vesec u Sobotky, Okres: Jičín, Královéhradecký kraj,doba bronzová, halštat, Keltové,Slované

Archeologický atlas ČR