kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Obětní místo se spalováním obětin, kdy se do ohně vhazují různé předměty.

Vzývaná nadpřirozená moc nebo božstvo měly zabezpečit ochranu zdraví, síly, vítězství, atd. Byly páleny různé předměty.

Nálezy u Keltů v Evropě:
- nález obětiště Slatina nad Bebravou - Udrina (SK) ext link 15 - v lesích se prozkoumalo místo s pozůstatky ohniště, do kterého bylo vloženo mnoho různých předmětů - bronzové plastiky, spony, kosti, atd. Nález je datován do závěru staršího středolaténského stupně (LT C1b)
Zdroj: http://archeol.sav.sk/

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více