kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Bronzové kroužky - kola se specifickou funkcí jako symbol Slunce.

Existovaly různé konstrukce, ale převládaly dva základní typy: čtyřpaprsková kola (s četnými dílčími variacemi) a osmipaprsková kola (s malými nebo žádnými variacemi). Používá se také označení Taranisovo kolo.

kola stradonice

Nálezy Stradonice, Píč 1903

kolaZAV1-8 - Závist; detekt. a 2/2012 - Žehuň; A33038, A33041-01, A33162, A33164 - Třísov, MĚ 177.916 - Měrovice; SH 057798 - Staré Hradisko; HRZ 019 - Hrazany

Zajímavé je složení slitiny, ze kterých byla kolečka vyrobena, viz článek