kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Kosa sloužila ke sklizni plodin a obilovin.

Lhotice

kosa

Kosa délka 36 cm, Kolín
Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV, str. 96-174

119 4w

Hostýn (podle K. Ludíkovského)

Nález tří kusů kos lokalita Žeretice ext link 15

Z dalšího zemědělského nářadí, sloužícího ke sklizni plodin a obilovin - kos, se v bezdědovickém nálezu zachovaly pouze upínací kroužky - zděře, a to v počtu tří kusů. Kosy i srpy patřily k běžné výbavě nejen venkovských zemědělských sídlišť, ale i komunit v oppidech. Kosy i upínací kroužky pocházejí z řady českých oppid (Stradonice, Závist, Hrazany), z četných sídlišť a z depotů železných předmětů (kosy i upínací kroužky: Kolín, Attersee, Kappel, Kómer, Lozna, Pohanská 1/68, Wauwill, Dubicko, Bešeňov, Gajary atd.).

kroužek

Upínací kroužek na kosu z plochého čtyřhranného pásku, konce spojeny na spodní rovné straně kováním. Průměr 42 mm, šířka pásku 12 mm; hmotnost 24 g, nález Bězdědovice

kroužek

Upínací kroužek na kosu z plochého čtyřhranného pásku. Průměr 40, šířka pásku 11 mm, hmotnost 18,5 g, nález Bězdědovice

kroužek

Upínací kroužek na kosu z plochého čtyřhranného pásku, konce spojeny na spodní rovné straně kováním. Průměr 42,5 mm, šířka pásku 12 mm; hmotnost 32 g, nález Bězdědovice

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více