kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Nálezy přímých dokladů výroby textilu

V našich podmínkách se předměty z organického materiálu nedochovávají. Jedná se o zbytky zakonzervované u kovového předmětu - látka ulpěla na kovu a byla prosycena jeho patinou (kysličníkem mědi nebo železa). Potom na tomto otisku poznáme typ tkaniny.
Otisky hrubé, patrně vlněné tkaniny s jednoduchou plátnovou vazbou na pochvě meče z Břeclavi, Ledců nebo z Postoupek.
Obdobně doložená tkanina např. na bronzovém puklicovém nánožníku z Holubic je utkaná opět plátnovou vazbou z rostlinného vlákna, patrně z konopí.
V případě tzv. housenkovitých nánožníků. kdy útržkem stočené tkaniny je vyplněn dutý kruh z bronzového plechu (Blučina, Brno-Maloměřice, Miroslav, Nížkovice), se díky působení kysličníku mědi konzervuje celý kus látky. Často bývá možno určit materiál, z něhož byla vyrobena příze (vlna, konopí nebo len) a zjistit kromě druhu vazby i způsob zapravení okraje. Shledány byly stopy po šití jehlou (tkanina z housenkovitého nánožníku z Brna-Maloměřic) či dokonce výšivce (tkanina ze slovenských Nových Zámků), tedy po dalším zpracování utkané látky.

111 2w

Nížkovice - Fragment tkaniny dochovaný v dutém bronzovém nánožníku z kostrového hrobu ženy z Nížkovic (podle A. Procházky)

Zdroj: Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a Slezsku

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více