kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Malá sídliště - s jednou usedlostí, ale pravděpodbně s několika málo domácnostmi, nazývaná dvorce, plocha řádově desetin hektaru.

Zástavba:  nadzemní kůlové, hrázděné a srubové domy, menší kůlové stavby (seníky, špejchary), polozemnice, přestřešené pece, zahloubené zásobnice na obilí, výrobní objekty a pyrotechnická zařízení, studny, hliníky.
Lehké opevnění palisádou.

karf 41 w

Droužkovice - laténský dvorec
1. Palisáda; 2. Předpokládaná palisáda; 3. Příkop; 4. Objekty z 5. století; 5. - 6. Objekty a hroby jiného stáří než keltského; 7. Kůlové jamky; 8. - 10. Sondáže; Podle Smrže 1996

Dvorce (HD–LT A); HD zhruba 650-460/50 př. Kr., Lt A - zhruba 460/50-400 př. Kr.
Nacházejí se v jižních, západních a středních Čechách
rovinnaté polohy, terasy velikost cca 1-2 ha, palisáda, příkop
analogie v Bavorsku (Herrenhofe)

Nálezy: Droužkovice ext link 15, Nemětice ext link 15, Nadryby ext link 15Poříčany ext link 15, Praha-Hloubětín ext link 15, Praha-Podhoří ext link 15, Krašovice ext link 15, Modlešovice ext link 15, Říkov ext link 15Skupice ext link 15, Tuchlovice ext link 15,

Sídla elity:
- kontrola komunikací
- fortifikace
- symbolický význam

Možná definice - Hrazené rovinné areály - dvorce
Jako dvorec se označuje samostatná, izolovaně umístěná sídelní jednotka (tedy nikoli usedlost v rámci sídliště) vyznačující se ohrazením (definice: Venclová 2000a). Ohrazení mělo nejčastěji patrně pravoúhlý tvar a obsahovalo vnitřní zástavbu obytných a výrobních, příp. i jiných objektů. Dvorce byly budovány již v době halštatské a v době laténské zřejmě již od LT B1-B2, i když takových příkladů je dosud známo málo (Tuchlovice). Na přelomu LT C1/C2 vznikl čtyřúhelníkový ohrazený areál - dvorec s dřevěným ohrazením v Mšeckých Žehrovicích I. Budování dvorců ve větší míře je však charakteristické až pro období LT C2-D. (podle Venclové 2008)

Zdroje:

Waldhauser, J.: Encyklopedie Keltů v Čechách ext link 15

Čižmářová, J.: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku ext link 15

Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více