kelt hlava

Keltové, Encyklopedie Keltů

Hrazený rovinný areál je sídlo, které se nachází v nížinné oblasti na rovině nebo svahu kopce

Nová terminologie - definice podle Venclové 2008:
Hrazené rovinné areály - dvorce
Jako dvorec se označuje samostatná, izolovaně umístěná sídelní jednotka (tedy nikoli usedlost v rámci sídliště) vyznačující se ohrazením (definice: Venclová 2000a). Ohrazení mělo nejčastěji patrně pravoúhlý tvar a obsahovalo vnitřní zástavbu obytných a výrobních, příp. i jiných objektů. Dvorce byly budovány již v době halštatské a v době laténské zřejmě již od LT B1-B2, i když takových příkladů je dosud známo málo (Tuchlovice). Na přelomu LT C1/C2 vznikl čtyřúhelníkový ohrazený areál - dvorec s dřevěným ohrazením v Mšeckých Žehrovicích I. Budování dvorců ve větší míře je však charakteristické až pro období LT C2-D. (podle Venclové 2008)

O dvorcích píšeme ve starším článku 2.2.1 Dvorce ext link 15

Mezi dvorce zařazujeme také typy Herrenhofe ext link 15 a Viereckschanzen ext link 15

Zdroj: Venclová, N. ext link 15 ed. 2008 (2008a): Archeologie pravěkých Čech 7. Doba laténská. Praha.

Keltské hlavy a postavy

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltské hlavy a postavy od Jiřího Waldhausera

Více

Keltika

Keltské hlavy a postavy

Nová kniha Keltika - kniha o Keltech z pohledu 21. století

Více

Keltská přírodní magie Wicca

Keltská přírodní magie Wicca

Wicca, moderní náboženství čarodějek a čarodějů

Více

Keltské vzory

Keltské vzory

Praktické návody na tvorbu magických keltských vzorů

Více